Dil Gelişimi ve Dil Politikası – Şerafettin Karakaya

Dil, uygarlığın güçlü taşıyıcısı, yeni atılımların ve buluşla­rın ifade aracıdır. Diline böyle bir görevi yeterince veremeyen ve dilini değerlendirmeyen bir toplum, uygarlıkta ve toplumla­rarası uygarlık yarışında geri plana düşmeyi peşinen kabullen­miş görülür. Çünkü yeni nesillerin hayata başladığı uygarlık seviyesi, kendilerinden öncekilerin getirdikleri gelişme seviyesidir. Dil kuşaklar arası ilgili devamlılığı sağlayan sürecin ara­cıdır.

Psikolojik ve biyolojik açıdan dil insanın en temel fakat aynı zamanda en karmaşık niteliğidir. İnsana ait bu kabiliyet, insanın diğer kabiliyetlerinin gelişmesinde en etkili bir faktördür. İnsanın insan olma zenginliğinde dil, hem bir sonuç ve hem de bir oluşum surecinde bir vasıta olarak etkili olduğu görünür. “İnsan denen meçhul”ün (Carrel, 1983) karmaşık nitelik ve kabiliyetleri arasında en karmaşıklardan biri olan dil; insan ile diğer varlıklar arasındaki farkı ortaya koyma da an­lamlıdır.

Dilin kökeninde bulunanlar ve işleyişindeki karmaşıklıklar, dil teorilerinin ortaya çıkmasına ve dilde farklı yaklaşımların izlenmesine neden olmuştur. Belki de dilin açıklanmasında ya metafiziğe veya mekanik davranışçılığa yönelmenin temel nedeni dilin yapısında ve işleyiş sürecindeki bu karmaşıklık ve belirsizliktir. Dilin tanınması ve bilinmesi, ortaya koyduğu fonksiyonları nedeniyle belli ölçüde gerçekleştirilebiliyor. Ör­neğin; “dilsiz bir dünyayı hayal etmek veya hayal edilmeksizin bir dili kullanmak mümkün müdür?” sorusu bizi şaşırtır, sarsar ve belki de belli ölçüde dilin oynadığı rolün gücü karşısında hayrete düşürür.

Yirminci yüzyıl psikolojisinin ağırlıklı olarak uygulamaya koyduğu öğretme ve öğrenme teorilerindeki davranışçı stratejiler, insanı şartlanma çeşitleriyle öğrenen bir varlık durumuna indirgediği söylenebilir. Bu anlamda dil, öğretim programları­nın uygulama sürecinde başarılı bir şekilde kullanıldığı da açıktır. İnsan öğrenmesi ve öğretmesinde kavram, kelime ve anlam öğrenmesi ve öğretmesi ancak dil ile gerçekleşebilmektedir. Bütün konu alanlarındaki öğretim programlarının uygu­lanmasında başarılı olmanın anahtarı kullanılan dildir. Böyle bir güç okullarda bir dil politikasını ve bütün ders öğretmenle­rinin öncelikli olarak bir dil öğretmeni olma özelliklerine sahip olmalarını zorunlu hale getiriyor.

Bu kitap da ilk olarak dil gelişimi ve dilin ilişkili olduğu faktörler üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise bir politika­nın unsurları ve öğretmen yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Son olarak da dil politikasının önemli bir unsuru olan kompozisyon ve dil öğretimi üzerindeki bazı fikirler açıklanacaktır. Araştır­mada insanın dil niteliği, gelişimi ve önemi üzerinde bugüne kadar yapılmış olan deneysel dil çalışmaları, dil teorileri ve özellikle öğretim programı uygulamalarında oynadıkları roller ele alınacaktır. Araştırma ile öğretim programlarının başarılı uygulanmalarına katkı sağlanması amaç edinilmiştir.

KÜNYE

Kitap Adı: Dil Gelişimi ve Dil Politikası
Yazar Adı: Dr. Şerafettin KARAKAYA
Yayınevi: Akçağ Yayınları
Basım Yeri ve Yılı: Ankara – 2007

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*