Üniversiteler

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne, Türkiye’deki 1’i uzaktan eğitim programı olmak üzere 19 yükseköğretim kurumunda öğrenci kabul edilmekte ve bu kurumlarda eğitime devam edilmektedir. İlgili üniversitede yer alan bölüm bilgilerine aşağıdaki listeden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)

Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (**)

Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Niğde Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

*: Fatih Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren bölüme Uzaktan Eğitim Programı ile de öğrenci almaya başlamıştır.
**: Kafkas Üniversitesinde bölüme, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı ana bilim dalı adı altında öğrenci kabul edilmektedir.

Yukarıda anılan ve halihazırda öğrenci kabul edilen üniversiteler dışında, 3 üniversitede daha bölüm bulunmakta, ancak şu an öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bunlar:

Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Erciyes Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Ordu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Ayrıca tüm bunlar dışında, yurt dışındaki birçok üniversitede Türkoloji kürsüleri bulunmakta ve alan ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yurt dışında bulunan bu kurum ve bölümlerin hakkındaki bilgiler, başka bir yazıda daha sonra ayrıca ele alınacaktır.